Black Friday & Cyber Monday 2023

Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zwrot towaru 30 dni

 

 

Jeżeli chcesz zwrócić zakupiony Towar zapoznaj się z niżej opisanymi zasadami:

 

WARUNKI ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie do 30 dni od dnia wydania Towaru.

Aby  skutecznie   odstąpić   od   umowy   wystarczy   wysłać   do   Sprzedającego    (skan   drogą   elektroniczną   na   adres    sklep@e-poppers.pl lub w oryginale pocztą na adres biura Sprzedającego) podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Można je także złożyć osobiście w biurze u Sprzedającego.

  

2. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą lub kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego. Towar można także zwrócić osobiście u Sprzedającego. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu. Cenniki paczek można odnaleźć na stronach internetowych np: InPost Paczkomaty, Poczty Polskiej, DHL czy UPS.

W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Zwrot towarów prosimy kierować na adres:

Raw Solution

ul. Smolna 32/17

00-375 Warszawa

 


3. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru.

Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.

 

4. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny Towaru zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni. 

Koszty pierwotnej wysyłki oraz koszty zwrotu poniesionych przez Konsumenta nie są zwracane.

W przypadku zwrotu osobistego dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedającego – niezależnie od tego, w jaki sposób nastąpiła płatność – przy spełnieniu warunków odstąpienia od umowy może nastąpić natychmiastowy zwrot należności w gotówce lub na rachunek karty płatniczej, jeżeli płatności dokonano kartą w biurze Sprzedającego (nie dotyczy płatności przez Internet).

 

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku sprzedaży:
 

a. dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Kupującego; 

b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Kupującego o utracie prawa odstąpienia od umowy;

c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego; a Kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

d. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Kupującego w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Kupującego);

e. sprzedaży Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

g. w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

h. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę 

j. o świadczenie usług w zakresie przewozu Towarów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

Uwaga: W przypadku produktów zakupionych w promocji prosimy o zapoznanie się z regulaminem promocji.

W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt.

 

Reklamacje

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty i usługi były jak najwyższej jakości. W przypadku zgłoszenia reklamacji dbamy o to, żeby proces jej obsługi prowadzony był na jak najwyższym, satysfakcjonującym Państwa poziomie.

Zgłoszenie reklamacji:

1. Reklamację z tytułu gwarancji można zgłosić:

- bezpośrednio w biurze, które znajduje się w Warszawie przy ul. Smolnej 9/29 (prosimy o wcześniejszy kontakt tel. lub mailowy)

lub

- wysyłając towar bezpośrednio do nas na adres biurowy podany powyżej.

2. Reklamację z tytułu rękojmi: 

Reklamację produktu z tytułu rękojmi możesz zgłosić w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, gdy stwierdzisz, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. Produkt należy oddać sprzedającemu osobiście lub wysyłając na adres podany na dowodzie zakupu. Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

Warunki zgłoszenia reklamacji:


W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić:

- dowód zakupu produktu;
- ważną i wypełnioną kartę gwarancyjną (tylko w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji i jeżeli karta gwarancyjna została wydana przy zakupie);
- szczegóły reklamacji (co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację) - w tym celu zalecamy wypełnienie właściwego formularza reklamacji dostępnego pod jednym z linków na dole tej strony;
- reklamowany produkt.
 

Zakupiony produkt powinien posiadać:

- dowód zakupu
- instrukcję obsługi (jeżeli produkt jest wyposażony w taką instrukcję)
- kartę gwarancyjną (jeżeli produkt jest wyposażony w taką kartę).

Prosimy o zachowanie ww. dokumentów na wypadek reklamacji.

Przy odbiorze zakupionego produktu w biurze lub dostarczeniu pod wskazany adres należy sprawdzić, czy produkt nie ma uszkodzeń mechanicznych (wgnieceń, otarć, rys itp.). W razie ich stwierdzenia w obecności pracownika firmy dostawczej należy sporządzić protokół szkody i nie przyjmować uszkodzonego produktu.

3. Zgłoszenie uszkodzenia podczas dostawy

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki spisz protokół szkody kurierskiej.

Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu.

Można tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.

WAŻNE!!! W przypadku uszkodzonych produktów w czasie transportu z kategorii "Leather Cleaner (Poppers)" reklamacja nie będzie rozpatrywana, jeżeli z produktów została zdjęta folia zabezpieczająca korek.


Wypełnij poniższy formularz zgłoszenia szkody podczas dostawy. Skontaktuj się z nami po przez maila załączając skan protokołu szkody oraz formularz reklamacyjny.

Pobierz druk zgłoszenia reklamacji

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl